Torsdag 18. februar

19.00–20.30 Wergeland
JON FOSSE PÅ UTENLANDSK – OM Å OVERSETTE IKKE-SPRÅKET
Fosse er kjent for poetiske, rytmiske tekster hvor mye av det som sies, står mellom linjene. I oversettelsen av Fosses manende gjentakelser, den åndedrettsnære språklige beaten, det uavlatelig vedvarende i tekstene hans, nærmer man seg den litterære oversettelsens innerste vesen. Oversettelse er ikke bare å skrive det som står der, men også det som ikke står der. I denne samtalen skal det snakkes om tekstens pust, dens rom og rytmer, om kommaer, om hvordan man kan gjenskape et språk som grenser til det ikke-språklige, et språk som står og vakler på kanten av stupet.

  • Éva Dobos, har oversatt Trilogien til ungarsk
  • Marie Lundquist, har oversatt ni av Fosses teaterstykker til svensk
  • Marianne Molenaar, har oversatt Andvake og Morgon og kveld til nederlandsk

Samtaleleder: Ika Kaminka, japansk-oversetter og leder av Norsk Oversetterforening

Opplesninger ved skuespiller Anderz Eide

Arr.: Oversatte dager