Med øye for teksten v/Janne Skovgaard Bjotveit

Det er ikke sikkert du merker det, men når du ser på tv, leser du hundrevis av tekstblokker! Hvordan forholder femteklassinger seg til denne teksten, og hva skjer når dubbing nå blir mer og mer vanlig, også for større barn? Janne Skovgaard Bjotveit forteller om en øyebevegelsesstudie av femteklassinger som ser på tekstet tv.

Mer info (HLF/Janne Skovgaard Bjotveit)


Innestengte ugler og katter i mose – v/Anette Myre Jørgensen og Bente Teigen Gundersen

Man kan ikke si ugler i mosen på spansk, der er det innestengte katter som varsler om noe muffens. Men slike faste uttrykk varierer fra språk til språk og kan ofte by på utfordringer for oversettere. Anette Myre Jørgensen ser på oversettelser av faste uttrykk fra spansk til norsk og omvendt: Hvordan lager man en treffende oversettelse av uttrykk som ikke finnes i ordboken?


Mer info (Språkrådet)

Til nytte og glede – v/Lars Nygaard

Språkteknologi kan spare oversetteren for mye tid og gjøre arbeidsdagen langt mer interessant! Lars Nygaard diskuterer og demonstrerer den siste utviklingen innen parallellkorpus, grammatikk-kontroll, automatisk oversettelse og Ordnett.


Mer info (Nasjonalbiblioteket)

På nett med nordsamisk – v/Trond Trosterud

Én ting er å bestemme at regjeringens nettsted skal foreligge på fire språk – en annen ting er å gjennomføre det. Før man kan publisere terminologi på nordsamisk, må man jo lage den! Trond Trosterud forteller hvorfor det er vanskelig å praktisere en konsistent terminologi for nordsamisk, og hvordan språkteknologi kan være til hjelp i arbeidet.


Mer info (Universitetet i Tromsø)

Det talende, maskinoversettende orakel – v/Torbjørn Nordgård

Teknologi til maskinoversettelse har eksistert en stund. Google Translate kan fungere greit hvis man er oppmerksom, oversettelsesdata er nyttig, og Språkbanken jobber med en database for talegjenkjenning. Men når får vi gode nok systemer som både gjenkjenner, oversetter og produserer tale på ulike språk, spør Torbjørn Nordgård.


Mer info (Lingit)

Ny rettskriving – ny hverdag v/Maria José Maciel

I 2009 trådte en ny rettskrivingsavtale i kraft i alle portugisisktalende land. Avtalen har skapt mye diskusjon, og det er mange som fremdeles ikke kan reglene. Hva er praksis og holdninger til den nye rettskrivningen i ulike land, og hva er egentlig nytt? NB: Foredraget til Maria José Maciel vil i hovedsak foregå på portugisisk.


Mer info (Universitetet i Oslo)

Eksperttolker – hva gjør dem gode? – v/Elisabeth Tiselius


Hvordan blir tolker gode? Elisabeth Tiselius har studert hvordan simultantolker utvikler seg faglig og forteller om de felles strategiene eksperttolkene benytter seg av.


Mer info (Elisabeth Tiselius)

Termbasen Snorre – v/Kjersti Drøsdal Vikøren

Hvis du skal oversette fagtekster, er kanskje termbasen SNORRE stedet å begynne. Standard Norge har samlet og registrert mer enn 200 000 termer fra et bredt utvalgt fagområder, og hjelper deg med å finne riktig ord på alt fra sportsutstyr til skipsbygging. Kjersti Drøsdal Vikøren presenterer og demonstrerer.


Mer info (Standard Norge)

Kommasmyger’n og barskognonna – v/Toril L. Moen og Gro Gulden


Visste du at pjuskemålere, barskognonner og kommasmygere lister seg rundt om i landet? Eller at den store hengepiggen er norsk, i likhet med den lumsk rødnende parasollsoppen? Vil vi formidle kunnskap om planter, sopp og dyr som finnes i Norge, er det viktig at de også har norske navn. Gro Gulden forteller om navnekomiteen for sopps formidable arbeid med å samle inn og gi navn til norske sopper, og Toril L. Moen informerer om Artsnavnebasen, der alle navnene samles.


Mer info (Artsdatabanken)

Turbooversetterne – v/Helena Hansson og John Erik Bøe Lindgren

Oversetterne fikk ikke begynne på jobben før J.K. Rowlings Den tomme stolen ble sluppet for salg på engelsk. I Sverige satt seks oversettere i én uke, mens det i Norge satt én oversetter i fire uker. Puh! Møt Helena Hansson og John Erik Bøe Lindgren i samtale med Cecilie Winger.


Mer info (Göteborgs-Posten)

Litteratur hva er det? v/Jan Hoel

Hva er det vi mener når vi sier litteratur? Hvordan gestaltes den, og hvilke undergrupper kan vi dele den inn i? Jan Hoel gir smakebiter fra de ulike arbeidsfeltene til Språkrådet, og ser på fagterminologien og fagspråket i særdeleshet: Er det tette skott mellom fagspråklige tekster og andre tekster?


Mer info (Språkrådet)

På sydpolsferd til Kalevala – v/Ellen Holm Stenersen

På innsamlingsreisene sine gikk Elias Lönnrot en strekning tilsvarende Finland–Sydpolen. Resultatet ble storverket Kalevala, men Lönnrot skapte også mange ord i det finske språket – blant annet nasjonal og litteratur! Ellen Holm Stenersen forteller om det finske nasjonaleposets tilblivelse og om eposets egen ferd rundt i verden.


Mer info (Wikipedia)

Snøggtreff – v/Lene Stokseth


Klar for en date? Oversatte dager tar sitt oppdrag som møteplass på alvor, og legger til rette for raske møter mellom oversettere og forlag. Kanskje du treffer noen du liker? Speed-datingen går i to puljer: én for sakprosa og én for skjønnlitteratur. NB: Dette arrangementet har forhåndspåmelding.


Påmelding til: Iris.Furu@nffo.no

Prøv deg som tekster!– v/Navio

Syns du det ser lekende lett ut når tekstblokkene glir over tv-skjermen din hjemme i stua? Eller tenker du kanskje ikke over dem? Det ligger faktisk mye arbeid bak underteksten vi leser til daglig. Prøv deg som tekster under kyndig veiledning, og få bedre innblikk i dette viktige, men vanskelige, oversettelsesarbeidet!

Hva kan man si …? v/Jon Rognlien, Margunn Vikingstad, Tom Egil Hverven, Christian Refsum,
Janneken Øverland og Kyrre Haugen Bakke

Kritikk av oversettelse kan sies å være "den enda mer umulige kunsten" enn oversettelse – kjent
som "det umuliges kunst". Hva slags verktøy kan kritikeren benytte for å finne ut hva en oversettelse
har gjort med verket? Og hvorfor blir det ofte så vondt når kritikeren er kritisk?
Paneldebatt.

Mer info (Oversetterbloggen)

In translation – videoinstallasjoner

Kunstneren Saskia Holmkvist jobber med video, performance og stedspesifikke prosjekter i sin
kunstneriske undersøkelse av profesjonalisering av språk. I prosessen utforsker hun også hva det
innebærer å innta yrkesroller, og hvordan strukturer i språket påvirker politikken i disse rollene.

I forbindelse med en soloutstilling på Henie-Onstad i 2011 laget Saskia installasjonene In Translation
– der tolkens rolle står i sentrum. Videoinstallasjonene er en del av et større verk om språk og makt.

Mer info: her (Vimeo) og her (Elisabat Tiselius)

   
 
Oversatte dager | 28. februar – 2. mars 2013 | Litteraturhuset
epost@oversattedager.no | www.oversetterforeningen.no | www.litteraturhuset.no | www.nffo.no
Tweet #oversattedager