28. februar

Alle arrangementer er åpne for publikum og gratis. Oversiktsprogram på pdf her.


10.00–10.20 WERGELAND
ÅPNING
PROLOG
• Tom Lotherington, forfatter og oversetter, vinner av Bastianprisen i 2009


10.30–13.30 WERGELAND
«TRANSLATE ME!»
Møt forfatterne av framtidens oversatte titler! Til «Translate me!» samler vi en rekke foreløpig uoversatte forfattere fra flere europeiske land, som her får anledning til å vise seg fram for potensielle utgivere og lesere. Forfatterne presenteres av oversettere som har arbeidet med en utvalgt tekst, og som diskuterer verket og spesielle oversetterutfordringer med forfatteren. [les mer]
Forfattere:
• Karl Lubomirski (Østerrike)
• Armel Job (Belgia)
• Brice Matthieussent (Frankrike)
• Thomas Lang (Tyskland)
• Géza Szávai (Ungarn)
• Dairena Né Chinnéide (Irland)
Oversettere:
• Elisabeth Beanca Halvorsen
• Thomas Lundbo
• Marianne Fischer
• Kari Kemény
• Jan Erik Rekdal

Arr.: EUNIC Norway
10.30–11.15 KVERNELAND
MED ØYE FOR TEKSTEN
Det er ikke sikkert du merker det, men når du ser på tv, leser du hundrevis av tekstblokker! Hvordan forholder femteklassinger seg til denne teksten, og hva skjer når dubbing nå blir mer og mer vanlig, også for større barn? Janne Skovgaard Bjotveit forteller om en øyebevegelsesstudie av femteklassinger som ser på tekstet tv. [mer info]
• Janne Skovgaard Bjotveit, tekster med master i lesevitenskap

Arr.: NAViO
10.30–11.15 NEDJMA
PÅ NETT MED NORDSAMISK
Én ting er å bestemme at regjeringens nettsted skal foreligge på fire språk – en annen ting er å gjennomføre det. Før man kan publisere terminologi på nordsamisk må man jo lage den! Trond Trosterud forteller hvorfor det er vanskelig å praktisere en konsistent terminologi for nordsamisk, og hvordan språkteknologi kan være til hjelp i arbeidet. [mer info]
• Trond Trosterud, professor i språkvitenskap ved UiT
• Berit Merete Nystad Eskonsipo, lingvist på Senter for samisk språkteknologi (Giellatekno)

Arr.: Språkbanken
11.30–12.15 KVERNELAND
INNESTENGTE UGLER OG KATTER I MOSE
Man kan ikke si ugler i mosen på spansk, der er det innestengte katter som varsler om noe muffens. Men slike faste uttrykk varierer fra språk til språk og kan ofte by på utfordringer for oversettere. Anette Myre Jørgensen ser på oversettelser av faste uttrykk fra spansk til norsk og omvendt: Hvordan lager man en treffende oversettelse av uttrykk som ikke finnes i ordboken? [mer info]
• Anette Myre Jørgensen, førsteamanuensis ved Institutt for fremmedspråk ved UiB, leder av COLA-prosjektet og ordbokforfatter
• Bente Teigen Gundersen, universitetslektor ved Universidad Complutense, Madrid og oversetter

Arr.: Oversatte dager
11.30–12.15 NEDJMA
TIL NYTTE OG GLEDE
Språkteknologi kan spare oversetteren for mye tid og gjøre arbeidsdagen langt mer interessant! Lars Nygaard diskuterer og demonstrerer den siste utviklingen innen parallellkorpus, grammatikkontroll, automatisk oversettelse og Ordnett. [mer info]
• Lars Nygaard, daglig leder av Kaldera språkteknologi, cand. philol. i nordisk språkvitenskap fra UiO

Arr.: Språkbanken
12.00–14.00 AMALIE SKRAM
HVA KAN MAN SI?
Kritikk av oversettelse kan sies å være “den enda mer umulige kunsten” enn oversettelse – kjent som “det umuliges kunst”. Hva slags verktøy kan kritikeren benytte for å finne ut hva en oversettelse har gjort med verket? Og hvorfor blir det ofte så vondt når kritikeren er kritisk?
Paneldebatt mellom
• Tom Egil Hverven, hovedanmelder i Klassekampens bokmagasin, tidligere tilknyttet Boktilsynet i NRK
• Christian Refsum, førsteamanuensis ved UiO, medvirkende i forskningsprosjektet Voice in Translation, skjønnlitterær forfatter
• Janneken Øverland, forlegger hos Gyldendal med ansvar for oversatt skjønnlitteratur, tidligere redaktør av Vinduet
• Kyrre Haugen Bakke, skuespiller, instruktør og oversetter
• Jon Rognlien, litteraturkritiker, oversetter og forfatter
Ordstyrer: Margunn Vikingstad – litteraturviter, oversetter og kritiker i Dag og tid

Arr.: Oversatte dager
12.30-13.15 KVERNELAND
NY RETTSKRIVING – NY HVERDAG
I 2009 trådte en ny rettskrivingsavtale i kraft i alle portugisisktalende land. Avtalen har skapt mye diskusjon, og det er mange som fremdeles ikke kan reglene. Hva er praksis og holdninger til den nye rettskrivingen i ulike land, og hva er egentlig nytt? NB: Foredraget til Maria José Maciel vil i hovedsak foregå på portugisisk. [mer info]
• Maria José Maciel, faglærer i portugisisk, statsautorisert tolk og translatør fra norsk til portugisisk

Arr.: Elo Cultural
13.30–14.15 KVERNELAND
EKSPERTTOLKER – HVA GJØR DEM GODE?
Hvordan blir tolker gode? Elisabeth Tiselius har studert hvordan simultantolker utvikler seg faglig og forteller om de felles strategiene eksperttolkene benytter seg av. [mer info]
• Elisabet Tiselius, stipendiat ved Institutt for fremmedspråk ved UiB

Arr.: Universitetet i Bergen
12.45–13.30 NEDJMA
TERMBASEN SNORRE
Arrangementet er avlyst.


14.15–16.15 AMALIE SKRAM
OVERSATT OG OVERSETT? EU-JUSS PÅ NORSK
I Norge må du hver eneste dag pent følge rettsregler fra EU/EØS. Men hvordan kan man oversette lovtekster og forskrifter til norsk? Hva gjør oversettelsen med de juridiske dilemmaene i teksten, og hvordan kan hensynet til leseren ivaretas? Professor Finn Arnesen ved Senter for europarett innleder. Semiotiker og oversetterteoretiker Siri Nergaard kommenterer.
Seminaret inngår i serien «Lovlig uklart?», som tar for seg forholdet mellom lovspråk og arbeidet med klart språk i staten. Seminarserien er et samarbeidsprosjekt mellom Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og mottar støtte fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). [mer info]
• Finn Arnesen, jurist og professor ved Senter for europarett, UiO
• Siri Nergaard, underviser i oversettelsesteori ved Universitetet i Bologna, redaktør for tidsskriftet Translation
• Johan L. Tønnesson, professor i sakprosaforskning ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

Arr.: Prosjektgruppe for seminarserie om juss og klarspråk
14.15–15.00 KVERNELAND
KOMMASMYGER’N OG BARSKOGNONNA
Visste du at pjuskemålere, barskognonner og kommasmygere lister seg rundt om i landet? Eller at den store hengepiggen er norsk, i likhet med den lumsk rødnende parasollsoppen? Vil vi formidle kunnskap om planter, sopp og dyr som finnes i Norge, er det viktig at de også har norske navn. Gro Gulden forteller om navnekomiteen for sopps formidable arbeid med å samle inn og gi navn til norske sopper, og Toril L. Moen informerer om Artsnavnebasen, der alle navnene samles. [mer info]
• Toril L. Moen, rådgiver i Artsdatabanken
• Gro Gulden, medlem i Artsdatabankens navnekomité for sopp

Arr.: Artsdatabanken
13.45–14.30 NEDJMA
TOM FOR ORD I TANKEN? FYLL DEN OPP HOS SPRÅKBANKEN
Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket tilbyr fritt tilgjengelige språkressurser på nett, blant annet taledatabaser, ordlister, skriftspråkskorpus og ordnett. Verktøyene brukes foreløpig mest til språkforskning og språkteknologisk utvikling, men kan de også være nyttige redskaper for oversettere? Lars Johnsen og Silje Mosgren kommer til Oversatte Dager for å diskutere hvordan Språkbanken kan hjelpe oversettere i hverdagen! [mer info]
• Lars Johnsen, rådgiver hos Språkbanken
• Silje Mosgren, rådgiver hos Språkbanken

Arr.: Språkbanken
15.00–16.30 NEDJMA
BIBELEN 3.0 – BAK BIBEL 2011
I 2011 utga Bibelselskapet for tredje gang siden 1904 en norsk oversettelse av Det gamle og Det nye testamentet. Nå lanseres boka Bibelen 3.0, som gir en omvisning i det språklige verkstedet hvor oversettelsesarbeidet foregikk. Gjennom eksempler fra forskjellige deler av Bibelen gir boka en innføring i hvilke utfordringer og problemer bibeloversettere støter på, og hvilke løsninger og valg som ligger bak teksten slik den nå foreligger på nynorsk og bokmål. Møt Alf Kjetil Walgermo i samtale med forfatteren, Anders Aschim. Kunstneriske innslag kan også forekomme!
• Anders Aschim, teolog og bibeloversetter
• Alf Kjetil Walgermo, forfatter, journalist og litteraturkritiker
• Christine Amadou, oversetter
• Håvard Rem, forfatter og lyriker

Arr.: Verbum
16.30–17.30 AMALIE SKRAM
TURBOOVERSETTERNE
Oversetterne fikk ikke begynne på jobben før J.K. Rowlings Den tomme stolen ble sluppet for salg på engelsk. I Sverige satt seks oversettere i én uke, mens det i Norge satt én oversetter i fire uker. Puh! Møt Helena Hansson og John Erik Bøe Lindgren i samtale med Cecilie Winger.
• Helena Hansson, svensk oversetter og leder for Sveriges litterära översättare
• John Erik Bøe Lindgren, oversetter og nettredaktør i Språkrådet
Ordstyrer: Cecilie Winger, oversetter, forfatter og leder for Norsk Oversetterforening

Arr.: Oversatte dager
16.00–17.00 KVERNELAND
LITTERATUR – HVA ER DET?
Hva er det vi mener når vi sier litteratur? Hvordan gestaltes den, og hvilke undergrupper kan vi dele den inn i? Jan Hoel gir smakebiter fra de ulike arbeidsfeltene til Språkrådet, og ser på fagterminologien og fagspråket i særdeleshet: Er det tette skott mellom fagspråklige tekster og andre tekster?
• Jan Hoel, seniorrådgiver i Språkrådet, formann i Nordisk forening for leksikografi (NFL), norsk medlem i styret for det nordiske terminologisamarbeidet Nordterm og president for Den europeiske terminologiforening (EAFT)

Arr.: Språkbanken
17.15–17.45 KVERNELAND
PÅ SYDPOLSFERD TIL KALEVALA
På innsamlingsreisene sine gikk Elias Lönnrot en strekning tilsvarende Finland–Sydpolen. Resultatet ble storverket Kalevala, men Lönnrot skapte også mange ord i det finske språket – blant annet nasjonal og litteratur! Ellen Holm Stenersen forteller om det finske nasjonaleposets tilblivelse og om eposets egen ferd rundt i verden.
• Ellen Holm Stenersen, oversetter

Arr.: Oversatte dager
17.00–19.00 KJELLEREN
SNØGGTREFF
Klar for en date? Oversatte dager tar sitt oppdrag som møteplass på alvor, og legger til rette for raske møter mellom oversettere og forlag. Kanskje du treffer noen du liker? Speed-datingen går i to puljer: én for sakprosa og én for skjønnlitteratur. NB: Dette arrangementet har forhåndspåmelding innen 14. februar. Send mail til iris.furu@nffo.no.
Snøggtreffleder: Lene Stokseth, oversetter, medlem i NFFs oversetterutvalg og styremedlem i NFF

Arr.: Oversatte dager
17.00–18.00 NEDJMA
TALEGJENKJENNING – NYE MULIGHETER?
Kan talegjenkjenning være til hjelp for oversettere? Selskapet Lingit har samlet inn taleressurser i Taledatabaseprosjektet, som skal inngå i Språkbankens videreutvikling av norsk talegjenkjenning. Jørn Almberg er fonetiker og prosjektleder hos Lingit og viser eksempler på hvilke muligheter og utfordringer talegjenkjenning kan ha, når det brukes som oversetterverktøy. [mer info]
• Jørn Almberg, fonetiker og prosjektleder hos Lingit

Arr.: Språkbanken
18.00–19.00 AMALIE SKRAM
OVERSETTERENS HEVN
Den franske oversetteren og forfatteren Brice Matthieussent ga i 2009 ut romanen Vengeance du traducteur (Oversetterens hevn), der en oversetter fører inn stadig flere fotnoter i teksten, og etter hvert tar kontroll over hele verket. Vi møter Matthieussent til en samtale om oversettelsens grenser og om oversetterens rolle og plass i det litterære hierarkiet. [mer info]
• Brice Matthieussent, oversetter av rundt 200 romaner fra engelsk til fransk og forfatter
• Thomas Lundbo, franskoversetter og forfatter

Arr.: Institut français de Norvège
19.30–21.30 KJELLEREN
PROSALONG – KLASSISK OVERSATT
En NFF-Prosalong om oversettelse av klassikere! Hvorfor må klassikere oversettes igjen og igjen? Hva har oversettelses- og forleggervalg å si for forståelsen av en klassiker, og hva skjer når dannelsesidealet ikke lenger fordrer at vi leser gresk, latin, fransk og tysk, men forholder oss mer og mer til engelske oversettelser?
Paneldebatt/-samtale mellom
• Bernt Hagtvet, medredaktør av boken Dannelse, professor i statsvitenskap ved UiO
• Bente Christensen, oversetter, instituttleder ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO
• Margunn Vikingstad, oversetter og kritiker
Ordstyrer: Lars Holm-Hansen, filosof, oversetter og leder av NFFs oversetterutvalg

Arr.: NFFLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s