Oversettelse av hellige tekster

 Tinbergs forestilling Abrahams barn, som bygger på både Bibelen, Koranen og den jødiske Toraen, spiller for fulle hus for tiden. Ifølge Anne Stensvold, professor i religionshistorie ved UiO er det kulturinteresserte publikummet i økende grad opptatt av de hellige skriftene – ikke alltid for teologien, men for den litterære poesien eller den historiske verdien. Med nye oversettelser følger også nye tolkningsmuligheter, og når vi kan lese disse skriftene i en språkdrakt som er tilpasset vår tid, blir det lettere for det moderne mennesket å få et personlig forhold til tekstene.Bilde

Oversettelse av de hellige skriftene stiller oversetteren overfor en rekke utfordringer av språklig, kulturell og sosial art. Dette er historiske tekster som ble til i en tid og på et sted fjernt fra oss. Under Oversatte dager får vi høre om arbeidet med oversettelse av både Koranen og Bibelen.

Å oversette det guddommelige

BildeNora Sunniva Eggen er sakprosaforfatter, oversetter og filolog, med hovedfag i arabisk og doktorgrad i islamstudier. Hun arbeider for tiden ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo – og hun skal dele sine tanker med oss om oversettelse av det guddommelige. For muslimene er ikke Koranen bare historisk, men også en guddommelig åpenbaring. Tekstens språk er det samme arabiske språket som flere hundre tusen mennesker i dag har som morsmål, men dens idiom, syntaks og stil skiller teksten ut både fra dagligspråk og fra dagens litterære arabisk. Hva slags tekst er Koranen? Hvordan kan Koranen oversettes, hvordan er den blitt oversatt og hva slags rolle spiller koranoversettelser? Hun tar opp oversetterstrategier som er valgt i et knippe oversettelser av Koranen til skandinaviske språk, samt kaster et idéhistorisk blikk på de ulike sammenhengene koranoversettelser har inngått i og de funksjonene de har fylt.

Bibelen 3.0 – Bak Bibel 2011

BildeDen nye bibeloversettelsen har solgt i over 150 000 eksemplarer etter at den ble lansert i oktober 2011, og det var kø foran inngangen til en av Oslos kristne bokhandlere da den nye Bibelen endelig var tilgjengelig for leserne. Arbeidet med denne bibeloversettelsen pågikk i over 11 år og mer enn 50 mennesker har vært involvert. Blant forfatterne som bidro til den nye oversettelsen, var blant andre Karl Ove Knausgård, Håvard Rem og Jon Fosse. Nå lanseres boka Bibelen 3.0, som gir en omvisning i verkstedet hvor oversettelsesarbeidet foregikk. Boka gir en innføring i utfordringene og problemene bibeloversettere støter på og beskriver hvilke løsninger og valg som ligger bak teksten slik den nå foreligger på nynorsk og bokmål. Vi får møte Alf Kjetil Walgermo i samtale med forfatteren, Anders Aschim, forfatter og lyriker Håvard Rem og oversetter Christine Amadou.