Om Oversatte dager

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforeningNorsk Oversetterforening og Norsk audiovisuell oversetterforening samarbeider om å arrangere Oversatte dager, som i 2019 går av stabelen for fjerde gang. 28 februar. til 2. mars vil et bredt spekter av bidragsytere – tolker, translatører, skjønnlitterære oversettere, sakprosaoversettere, tekstere, terminologer, redaktører, forfattere og forskere, både fra Norge og det store utland – diskutere og feire oversettelse i all sin mangslungne prakt. Målet er å synliggjøre og spre entusiasme for det avanserte språklige kunststykke det er å oversette.

Alle arrangementer er gratis og åpne for alle interesserte, og de foregår på Litteraturhuset i Oslo.  Følg med her og på Facebook for nærmere informasjon om arrangementene.

nffoLogo Oversetterforeningenlogo-navio

Oversatte dager mottar støtte fra Fritt ord, Norsk kulturråd, Norsk forfattersentrum og Bokåret 2019.

Vi takker våre samarbeidspartnere:
Det italienske kulturinstitutt
Finsk-norsk kulturinstitutt
Islands ambassade i Oslo
Islands litteratursenter
Munchmuseet
National Book Council, Malta
Nederlands Letterenfonds
Norges Blindeforbund
NORLA
Norsk kritikerlag
Norsk PEN
Norsk Telegrambyrå
Norsk tolkeforening
NRK
Nynorsk pressekontor
Sametinget
Samtext
Screen Media
Tidsskriftet Mellom
Universitetet i Agder
UiT – Norges arktiske universitet