Klassisk oversatt! Oversetter-Prosalong 28. februar

 Hvorfor må klassikere oversettes igjen og igjen? Hva har oversettelses- og forleggervalg å si for forståelsen av en klassiker, og hva skjer når dannelsesidealet ikke lenger fordrer at vi leser gresk, latin, fransk og tysk, men forholder oss mer og mer til engelske oversettelser?
Cicero

Hvorfor trenger vi stadig nye oversettelser av de samme verkene? Og hva skjer når vi leser flere av klassikerne på engelsk? Dannelsesidealene innebærer ikke lenger at vi leser klassikerne på originalspråket, og dermed er vi mer prisgitt oversetterens og forleggerens valg når det gjelder oversettelser. Hva er de viktigste og største utfordringene ved å oversette klassikere til norsk?

I panelet sitter Bernt Hagtvet, medredaktør av boken Dannelse, professor i statsvitenskap ved UiO, Bente Christensen, oversetter av blant annet klassikeren Simone de Beavoirs Det annet kjønn og instituttleder ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO, Margunn Vikingstad, oversetter og kritiker. Ordstyrer: Lars Holm-Hansen, filosof, oversetter og leder av NFFs oversetterutvalg.

Denne prosalongen arrangeres i samarbeid med Oversatte dager.

NFF-Prosalong: Klassisk oversatt
Når: Torsdag 28. februar kl 19.30-21.30
Hvor: Kjelleren i Litteraturhuset
Enkel servering
Gratis adgang, åpent for alle!

Illustrasjonsfoto: Byste av Cicero