Kate Briggs: This little art?

Britiske Kate Briggs’ personlige og høyst originale essay This Little Art fikk mye oppmerksomhet da det ble utgitt i bokform på Fitzcarraldo Editions i fjor. Med utgangspunkt i sitt eget arbeid med oversettelse av Roland Barthes foredragsnotater, filosoferer hun over hva oversettelse kan være. Hun forsøker å finne det som kan bevege oss fra velkjente ideer som uselviskhet og troskap mot begreper som omtanke, finfølelse og oppmerksomhet. Her hjemme ble forfatteren portrettert i Morgenbladet, og boken fikk en fyldig anmeldelse i Prosa. På Oversatte dager vil Kate Briggs avsløre hvorfor hun har kalt essayet den lille kunsten.

Les mer om essayet på prosa.no / i Morgenbladet.

Foto: Fitzcarraldo Editions