Bli med på en språkreise i Europa

I boka LINGO tar den nederlandske og språkmektige forfatteren Gaston Dorren leserne med på en forrykende språkreise gjennom et sekstitalls europeiske språk. Under oversatte dager kan du bli med på to guidede turer i det europeiske språkmangfoldet:

Fredag møter Gaston Dorren sin norske oversetter Hedda Vormeland i en samtale som har fått tittelen Fra elveland til fjellheim – med en mellomlanding utaskjærs. Her vil de snakke om hvordan en viktig del av oversettelsesprosessen har vært å tilpasse innholdet, både på mikro- og makronivå. For da Hedda fikk oppdraget med å være språkreisefører for norske lesere, var det ikke gitt at de friske karakteristikkene, de språklige sammenhengene og etymologiske betraktningene lot seg overføre direkte. Samarbeidet med oversetterne har ifølge Gaston vært moro, og ganske forskjellig fra land til land. Det har også tvunget ham som forfatter til å tenke nøye gjennom både kildespråk og målspråk – og språket som beskrives.

Lørdag vil Gaston i frisk stil gi oss et innblikk i hva som kjennetegner utvalgte europeiske språk. Har vi egentlig bruk for svensk? Hva er det med franskens avhengighet av mamma? Og hva skjedde med tysken? Han har også sitt å si om norsk. Kan det for eksempel være slik at Bergensk egentlig er en keltisk dialekt? Og bør nordmenn gi slipp på både bokmål og nynorsk og heller gå skikkelig freestyle og skrive frinorsk?

På forfatterens blogg kan du lese mer om Lingo – og frinorsk. Der kan du også høre Hedda Vormeland lese et utdrag av LINGO på norsk: https://languagewriter.com/pa-norsk/

Visste du forresten at Tanum Litteraturhuset har tatt inn bøkene som diskuteres på Oversatte dager? Her kan du kjøpe Lingo, både på norsk og et utvalg europeiske språk.

LINGO-innslagene støttes av Nederlands letterenfonds

Foto: Roeland Fossen